Side / Consular Fees and Payment Information (Tjenester og betaling)

Consular Fees and Payment Information (Tjenester og betaling)

Consular fees 2021

 PLEASE BE ADVISED THAT ALL CONSULAR SECTION- FEES ARE NON- REFUNDABLE

الرسوم المدفوعة للحسابين المتعلقين بالمعاملات القنصلية والبريدية لا تسترد في حال عدم اتمام المعاملة .

 

Vennligst merk at vi fortsetter med forlengelse av sudansk pass, 28/06/2021
We are still renewing Sudanese passports, 28/06/2021


Registered mail/rekommandert post:

OBS! Ambassaden mottar DHL leveranse og henting BARE mellom kl. 10-13. Vennligst ikke bestill henting eller levering utenfor disse tider!

NB! The Embassy ONLY accepts DHL deliveries and pickups between 10am and 1pm. When reserving a pickup or delivery with DHL to the Embassy, please stay between these times!

 

  POST  


Send in Norway

  NOK 390

 

 

Danmark/ International

  NOK 480  

 

 

 

 

 

 

 

BETALINGSINFORMASJON/PAYMENT INFORMATION

Consular services/ Konsulære tjenester:

BETALINGEN SKAL OVERFØRES TIL FØLGENDE KONTONUMMER // THESE FEES SHALL BE PAID TO THE FOLLOWING ACCOUNT NUMBER: 7058 05 79416

Kontoinnhaver/Account holder: Embassy of the Republic of the Sudan

Address: Holtegata 28, 0355 Oslo, Norway

Account number: 7058 05 79416

IBAN: NO92 7058 0579 416

BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX

Address of the bank: DNB Bank, Grensen 3, 0159 Oslo, Norway

VISA, PASSPORTS, AND TRAVEL DOCUMENTS

Entry Visa to Sudan Innreisevisum til Sudan تاشيرة دخول  

NOK 800

 

Travel document Reisedokument استخراج وثيقة سفر اٍظطرارية

NOK 1000

 

 Extension of expired Sudanese passport- adult Forlengelse i det utgåtte sudansk passet- voksen  

 NOK 1150

 Extension of expired Sudanese passport- student Forlengelse i det utgåtte sudansk passet- student  

 NOK 640

 Extension of expired Sudanese passport- child  Forlengelse i det ugåttet sudansk passet- barn  

NOK 500

 

CITIZENSHIP/STATSBORGERSKAP

Reclaiming Sudanese citizenship Gjenerverv av sudansk statsborgerskap استرداد جنسية 450 NOK
Renouncing Sudanese citizenship Løsning fra sudansk statsborgerskap  اٍسقاط جنسية 450 NOK


LETTERS/BREV

To whom it may concern Til den det måtte gjelde استخراج شهادة لمن يهمه الاْمر NOK 500
Parental authorisation Foreldretillatelse استخراج شهادة عدم ممانعة NOK 500

 

LEGALISATION AND AUTHENTICATION FOR PRIVATE PERSONS/LEGALISERING OG BEKREFTELSE FOR PRIVATPERSONER
(If you are a company applying on behalf of an individual, please see our price list  for business groups/ er du firma som søker på vegne av en privat person, vennligst se prislisten for firma/næringsgrupper)

Legalisation of marriage certificate Legalisering av ekteskapsattest توثيق قسيمة زواج NOK 500
Legalisation of power of attorney Legalisering av fullmakt توثيق توكيل  أو استخراج  توكيل NOK 500
Authentication of medical certificate Bekreftelse av legeattest توثيق شهادة طبية NOK 500
 Legalisation of schooling certificates  Legalisering av skoleattest  توثيق شهادة مدرسية  NOK 500
 Legalisation of university certificates  Legalisering av universitetsattest  توثيق شهادة جامعية  NOK 500
 Legalisation of work experience certificate  Legalisering av attest for arbeidserfaring  توثيق شهادة خبرة  NOK 500
 Legalisation of work contract  Legalisering av jobbkontrakt  توثيق عقد عمل  NOK 500
 Legalisation of birth certificate  Legalisering av fødselsattest  توثيق شهادة ميلاد  NOK 500
 Legalisation of criminal record certificate (police certificate of conduct  Legalisering av politiattest  توثيق شهادة حسن سير وسلوك  NOK 500
 Legalisation of pre-marriage health check and DNA testing  Legalisering av helsejekk før ekteskap, og DNA-testing  توثيق شهادة صحية وشهادة تحاليل  NOK 2550

 

LEGALISATION AND AUTHENTICATION FOR BUSINESS INTERESTS/GROUPS // LEGALISERING OG BEKREFTELSE FOR FIRMA/NÆRINGSGRUPPE (For deg som søker som firma/næringsgruppe, også firma som søker på vegne av privatpersoner)

Legalisation of power of attorney Legalisering av fullmakt توثيق توكيل  أو استخراج  توكيل NOK 1500
Authentication of medical certificate Bekreftelse av legeattest توثيق شهادة طبية NOK 1500
Legalisation of work contract Legalisering av jobbkontrakt توثيق عقد عمل NOK 1500
Legalisation of organisation and product certificate Legalisering av organisasjon- og produktssertifikat توثيق  شهادة تجارية NOK 2000
Legalisation of import certificate Legalisering av importsattest توثيق مستوردين ووكلائهم NOK 2000
Legalisation of export certificate Legalisering av eksportsattest توثيق مصدرين و وكلائهم NOK 2000
 Legalisation of agreement between companies  Legalisering av avtale mellom selskaper  توثيق  اتفاقيات بين الشركات  NOK 2550
 Legalisation of business registration  Legalisering av firmaattest  توثيق مستند انشاء موْسسات  NOK 2550
 Legalisation of manufacturing certificate  Legalisering av produksjonssertifikat  توثيق شهادة تصنيع  NOK 1700
 Legalisation of commercial invoice and personal capital  Legalisering av kommersiell faktura og egenkapital  ثوثيق فاتورة تجارية  NOK 2000

 

For betalingsdetaljer samt bankkonto, vennligst gå til toppen av denne siden. Informasjonen finnes under postpriser // For payment information, please scroll to the top of this page, under postage prices.

 

Embassy of the Republic of the Sudan in Oslo, Norway

Holtegata 28
0355 Oslo

Email: visa@sudanoslo.no
Powered by Dynasite 1.3