Side / Announcements

Announcements

PRESSEMELDING: UTTALELSE FRA TROIKAEN OM ÅPNINGEN AV EN HUMANITÆR KORRIDOR FRA SUDAN TIL SØR-SUDAN

Sudans ambassade har æren å formidle et utdrag fra uttalelsen “Uttalelse fra Troikaen om åpningen av en humanitær korridor fra Sudan til Sør-Sudan”, publisert 06.04.2017, fra regjeringene i USA, Storbritannia og Norge:

“The members of the Troika (Norway, the United Kingdom, and the United States) welcome the Government of Sudan’s opening of the border crossing into Bentiu, in South Sudan, for the delivery of humanitarian food assistance to areas gravely affected by the conflict and suffering from famine and severe food insecurity”.

For uttalelsen, se følgende URL-lenke (også tilgjengelig under Press Releases): https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/uttalelse-troikaen/id2548966/

PRESS RELEASE: TROIKA STATEMENT ON THE OPENING OF A HUMANITARIAN CORRIDOR FROM SUDAN TO SOUTH SUDAN

The Embassy of the Republic of the Sudan has the honour to convey an excerpt from the Statement “Troika Statement on the Opening of a Humanitarian Corridor from Sudan to South Sudan”, published 6 April 2017, issued jointly by the Governments of the United States of America, the United Kingdom and Norway:

“The members of the Troika (Norway, the United Kingdom, and the United States) welcome the Government of Sudan’s opening of the border crossing into Bentiu, in South Sudan, for the delivery of humanitarian food assistance to areas gravely affected by the conflict and suffering from famine and severe food insecurity”.

For the statement, please consult the following URL link (also available under Press Releases): https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/uttalelse-troikaen/id2548966/

______________________________________________________________________________

FORSKRIFT OM EGYPTISKE STATSBORGERE SOM REISER TIL SUDAN. IKRAFTTREDEN 20. MARS 2017

1. Kvinner og barn som har gyldig egyptisk pass, og reiser fra Egypt til Sudan, er unntatt fra visumplikten.

2. Menn som har gyldig egyptisk pass; reiser til Sudan; i alderen 18-49 år, plikter å søke om innreisevisum fra en ambassade eller et konsulat av Republikken Sudan.

3. Menn som har gyldig egyptisk pass; reiser fra Egypt til Sudan; over alderen 50 år, er unntatt fra visumplikten.

REGULATIONS ON EGYPTIAN NATIONALS TRAVELLING TO SUDAN. EFFECTIVE 20 MARCH 2017

1. Women and children that hold a valid Egyptian passport, travelling from Egypt to Sudan, are exempt from the entry visa requirement.

2. Men that hold a valid Egyptian passport, travelling to Sudan, between the ages 18-49, are requested to obtain an entry visa from an embassy or consulate of the Republic of the Sudan.

3. Men that hold a valid Egyptian passport, travelling from Egypt to Sudan, above the age of 50, are exempt from the entry visa requirement.

Embassy of the Republic of the Sudan in Oslo, Norway

Holtegata 28
0355 Oslo

Email: sudanembassy@sudanoslo.no
Powered by Dynasite 1.3